fbpx

Multidimensionaal of Non-dualiteit?

In veel artikelen en uitingen wordt gesproken over een multidimensionale werkelijkheid. Een transitie van 3D naar 4- of 5D of men spreekt van parallelle werelden. Deze manier van de werkelijkheid beschrijven is niets anders dan een (denk)patroon dat door de mens is gecreëerd. Er is namelijk maar één dimensie waar alles vandaan komt en dat is de bron, de essentie of de scheppende creatie, ook wel God genoemd. Alle dimensies of parallelle werelden staan in directe verbinding met deze bron. Deze bron kan niet anders dan eendimensionaal zijn, anders is het een vorm van dualiteit en is het multidimensionaal. Deze denkpatronen vind je ook terug bij religies.

De bron stuurt middels energie, informatie naar ons toe. De mens ontvangt deze via energetische overdracht en leeft hierdoor in de schaduwzijde van de bron. De foutieve vertaling en interpretatie door de mens van deze informatieoverdracht zorgt voor vele misvattingen.

We beschrijven onze werkelijkheid als multidimensionaal, terwijl we de kern (de bron) hiermee niet raken. De mens is een onderdeel van de scheppende creatie net als al het andere leven op onze microkosmos zoals bijvoorbeeld dieren, planten en mineralen. We vormen een eenheid met al het andere leven omdat we afkomstig zijn van dezelfde schepper. Het is van essentieel belang dat we ons dit gaan realiseren. Wanneer dit gebeurt, is er geen sprake van afgescheiden zijn.

Het natuurlijk bewustzijn van de mens is in de Westerse samenleving naar een dieptepunt gedaald omdat, naast afgescheiden te zijn van de scheppende creatie, men in beperkte mate bewust is van het natuurlijk fenomeen waarbinnen wij ons bevinden. Dit heeft de (onderlinge) menselijke en innerlijke problematiek doen toenemen.

De multidimensionale manier van denken en leven zorgt ook voor het in stand houden van illusies. Een voorbeeld hiervan is dat het leven, het proces van sterven en het leven na de dood op zichzelf staande fases zijn. Deze zijn echter onlosmakelijk met elkaar en met de scheppende kracht verbonden. Het is een illusie dat het geen geheel vormt. Verdiep je in de materie van de dood om te beseffen dat jouw leven een (holistische) betekenis heeft.

Tijdens het leven ontstaan er ook door de mens gecreëerde (mentale) illusies zoals bijvoorbeeld schaamte, begeerte, angst, haat en jaloezie. Dit zorgt ervoor dat we (ver) verwijderd blijven van de scheppende kracht. We leven in een, veelal door anderen geregisseerde, afgebakende werkelijkheid.

Deze theorie kun je ook toepassen op alle religies. Het zijn verschillende belevingswerelden en interpretaties van de essentie of scheppende creatie (1D). Verschillende informatiestromen leiden naar dezelfde bron. De mens heeft de focus echter te veel gelegd op de schaduwzijde waardoor er meer sprake is van afscheiding van de kern (van de boodschap).

Toch is er een kentering gaande omdat steeds meer mensen zich afvragen wat het leven betekent. Een kentering die nodig is om onze dualistische manier van denken en handelen te doorbreken. Ook bij religies is de dualistische manier van denken en handelen aan het veranderen. De macht instituten die het (zogenaamde) woord van God verkondigen, brokkelen verder af. Dit is nodig om bruggen tussen verschillende religieuze stromingen te kunnen slaan. Het gaat tenslotte om hetzelfde universele scheppingsverhaal.

Om in contact te komen met de scheppende kracht zal je afstand moeten nemen van je ego en de daarbij behorende illusies zoals in de vorige alinea(s) omschreven. Je dient hierbij meester te worden over je gedachtengoed en over je gevoelsleven om vervolgens veranderingen door te voeren in je leven.

In dit proces merk je dat jouw eigen innerlijke problematiek er niet toe doet omdat je er alleen maar een illusie mee in leven houdt. Door inzicht kun je er afstand van nemen en ligt de weg naar de scheppende creatie voor je open. De weg naar heelheid waar alles wat met het leven te maken heeft vandaan komt. De weg non-dualiteit oftewel 1D.

Plaats een reactie

Item added to cart.
0 items - 0.00