Spiritueel ontwaken bij een HSP’er

De laatste tijd zie ik de term ‘spiritueel ontwaken’ veelvuldig voorbijkomen op Facebook, Youtube en ook mijn mailbox loopt het van over. Veel spiritueel leraren delen hierin hun eigen ervaringen met betrekking tot dit ontwaken.

Ik stel mezelf dikwijls de vragen: ‘Wat is spiritueel ontwaken eigenlijk?’  en ‘Heb ik mijn eigen spiritueel ontwaken eigenlijk al gehad?’ Mijn ego is dan lekker aan het pruttelen. 😉

Laat ik beginnen bij ‘Wat betekent spiritueel ontwaken precies voor mij als HSP’er?’

  • Wat is de definitie van ‘spiritueel’ voor mij?
  • Wat is ‘ontwaken’ precies?
  • Wat is vervolgens de definitie van ‘spiritueel ontwaken’?
  • Hoe kijkt de HSP’er naar de wereld en wat verschilt dit precies met een Niet-HSP’er?

Wat is de definitie van ‘spiritueel’ voor mij?

Laten we beginnen met spiritualiteit, want als ik het hier over heb dan schieten veel mensen in de weerstand. Ze ‘geloven’ daar niet in, vinden het ‘zweverig’, ‘ongrijpbaar’ en ‘kunnen er vooral niets mee’. Meestal leggen ze dan de link met het paranormale en denken aan praten met overledenen, de toekomst kunnen voorspellen, of het geloof in iets waar geen rationele verklaring voor is. Het woord ‘para-normaal’ zegt het al: ‘para’ = boven en ‘normaal’= volgens de norm, iets dat algemeen geaccepteerd wordt. Soms vanuit de wetenschap onderbouwd, maar niet altijd. Want er zijn in deze maatschappij veel zaken gemeengoed geworden zonder specifieke wetenschappelijke onderbouwing. Dit zijn gewoontes/tradities die wellicht al eeuwen een onderdeel van de cultuur zijn. Niemand stelt hier nog vragen over, want het is zoals het is. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke Nederlandse traditie, zoals beschuit met muisjes bij een geboorte. Maar bijvoorbeeld ook wereldwijd geïmplementeerde begrippen, zoals het vieren van een verjaardag met taart en kaarsjes in hetzelfde aantal als van de leeftijd van de jarige Job. Dit zijn slechts kleine simpele voorbeelden en ga eens na hoeveel dingen je op de automatische piloot doet, zonder een ‘waarom-vraag’ te stellen, gewoonweg omdat dit al eeuwen zo gaat?

Het woord ‘spiritueel’ komt van het Latijnse woord ‘spiritus’ dat ‘levenskracht’ betekent. Spiritualiteit is dus niets anders dan de levenskracht die wij via onze adem binnenkrijgen, letterlijk: het leven zelf.

Wat is ‘ontwaken’ precies?

‘Ontwaken’, dat wakker worden betekent, impliceert dat er ook een toestand van ‘slapen’ of ‘in slaap vallen’ is. Maar als we dan mogen ‘wakker worden’, wanneer zijn we dan in slaap gevallen? Of worden we wellicht slapend geboren? Wanneer ik dit diep in mezelf onderzoek, dan heb ik daar wel een beeld en een gevoel bij. De beelden die ik heb van mijn jeugd gaan terug naar de tijd dat ik ongeveer twee jaar was. Als ik hierover praat, ontstaat geregeld een discussie dat dit niet mogelijk zou zijn en dat die herinneringen van deze zeer vroege jeugd op een later moment zijn gevormd, omdat je wellicht foto’s hebt bekeken of omdat bepaalde gebeurtenissen zijn verteld door je ouders. Ik weet bepaalde situaties zeer scherp naar voren te halen, niet alleen in beeld, maar ook in geur en geluid. Ik weet sommige situaties nog zeer gedetailleerd te omschrijven, zelfs de kleding die iemand toen aan had. Maar de hamvraag: Ben ik nu slapend geboren of was ik al wakker? Ik ervaar dit laatste. Ik stond als kind al volledig op ontvangen en liet al mijn zintuigen voor me werken. Ik stond enorm openen om de wereld te verkennen en om te ervaren hoe het leven in elkaar zit.

De vraag ‘Waarom ben ik hier en wat heb ik hier te leren?’ hield me op jonge leeftijd al bezig. Het bracht me voordelen om met deze open blik naar de wereld te kijken, maar resulteerde ook in het ontwikkelen van bepaalde angsten. Ik kon soms vol bewondering naar iemand kijken. Ik zag dan bijvoorbeeld een mooie glimlach, prachtige twinkelende ogen en hoorde een prachtige stem. Dat maakte me blij. Maar er waren ook veel boze mensen en daar werd ik bang van. Ze waren niet ECHT boos natuurlijk, maar het was hun volledige voorkomen. Een strenge blik, doffe ogen en een scherp/snerpend stemgeluid. Ik begreep niet wat hen zo boos maakte, waar ze zich tegen wapende. Ik zag dan een groot schild, een pantser om iemand heen. Terwijl ik toen diep in mijn hart wist wat voor moois daar achter zat. Het interesseerde me dus wel, maar beangstigde me tegelijkertijd.

Hier was in elk geval mijn eerste kennismaking van situaties waar ik de wereld om me heen totaal niet begreep en dan leer je van je ouders dat sommige dingen zo zijn, zoals ze zijn. En ondanks dat ik veel vragen stelde over het ‘waarom’ van de dingen, werd dit op school of thuis al meer afgedaan als: ‘Zo is het nu eenmaal’. Ik neem niemand iets kwalijk hiervan, maar het is de realiteit. Hier gebeurt het dat een kind die al zeer bewust is en bij het stellen van zeer relevante vragen over bepaalde thema’s nul op rekwest krijgt. Hij ervaart geen ruimte meer om vragen te stellen en hierdoor sukkelt hij langzaam in slaap. Ik geloof niet dat ik volledig in slaap gevallen ben, want daarvoor ben ik veelste kritisch. Maar toch is een groot deel in mij zoals Doornroosje door een spinnewiel geprikt en in een roes terechtgekomen. Dus hierbij concludeer ik dat ik wakker geboren ben en langzaam in slaap gevallen ben.

Sinds een jaar of 11 ben ik aan het ontwaken met wat ups en downs en een burn-out tussendoor. Ik zie het ‘ontwaken’ daarom als een proces dat begint bij het stellen van kritische vragen: ‘Waarom is … zoals het is?’ ‘Wat vind ik daarvan?’ ‘Wat voel ik daarbij?’ ‘In hoeverre past dit bij wie ik ben?’ En dan lijkt het opeens ook zinvol om de vraag ‘Wie ben ik?’ te stellen. Vervolgens is het een kwestie van afpellen van alle conditioneringen die je hebben gevormd tot de persoon die je NU denkt te zijn, het ego. Ontwaken zie ik dus als het proces van bewust worden.

Wat is vervolgens de definitie van ‘spiritueel ontwaken’?

Dat is na het definiëren van de woorden ‘spiritueel’ en ‘ontwaken’ heel simpel: Bewuster worden in  (het) leven en dit kan ingekort worden naar ‘Bewuster leven’. Spiritueel ontwaken beschrijft dus een proces. Je werkt ergens naar toe, maar wanneer is dit doel bereikt? Ik ga steeds meer ontdekken dat er geen eind aan komt. Dikwijls heb ik gedacht: ‘Ok, nu ben ik spiritueel ontwaakt!’. Ik denk er dan helemaal te zijn en alles te weten en dan blijkt dat mijn ego een spel met me speelt en me probeert af te leiden. Want wanneer ik mezelf wijsmaak dat ik mijn doel bereikt heb, dan zou ontwikkelen niet meer nodig zijn. Want dan is alles reeds ‘ont-wikkeld’, zijn alle lagen afgepeld.

Gelukkig kwam ik er dan algauw achter dat ik mezelf aan het klemzetten was. Waaraan ik dit herken is, dit ik dan veel aan het oordelen ben over mezelf en over anderen. Ik plaats mezelf dan boven iemand anders, want ik ben immers verder dan de ander. ‘Die begrijpt er toch niets van.’ ‘Ik ben de enige die begrijpt hoe het echt zit. ‘ ‘Oh, mensen zijn soms echt dom!’ Soms is het even heerlijk om te oordelen en zie dat dit vooral gebeurt op momenten dat mijn Ziel vraagt om een volgende ontwikkelsprong. In de afgelopen jaren hebben ik enorm veel gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik heb onder andere een opleiding tot medium gedaan, waarin veel aandacht was voor regressietherapie, mediamieke NLP en Trance Healing. Ik heb een businesscoach ingeschakeld die me hielp bij het opzetten van mijn onderneming en vooral ook hielp op het gebied van mindset en mijn eigen blinde vlekken en beperkende overtuigingen blootlegde. Ik heb ook een aantal Ayahuasca reizen mogen maken. Dit is een plantenmedicijn dat een hallucinerende werking heeft en helpt je op natuurlijke wijze inzichten te verkrijgen over je eigen leven en het te bewandelen pad. Ik doe veel aan meditatie en onderga zelf geregeld een healing en/of clearing om mijn energiehuishouding op peil te houden. Spiritueel ontwaken is in mijn ogen een proces dat doorlopend is, je gehele leven. Dus tot aan je dood en wellicht zelfs daarna.

Hoe kijkt de HSP’er naar de wereld en wat verschilt dit precies met een Niet-HSP’er?

Mijn eigen proces is vanuit het HSP-perspectief. Hooggevoelige personen verwerken veel meer informatie omdat zij het natuurlijke filter missen, tussen wat de zintuigen ervaren en de informatie die binnenkomt in de hersenen. Een Niet-HSP’er beschikt wel over dit filter en hierdoor is de hoeveelheid informatie dat de hersenen bereikt vele malen minder dan bij en HSP’er. Maar waar zit dat filter precies? Wie of wat bepaalt welke informatie er wél in de hersenen aankomt? Heb je daar zelf invloed op? Ik heb me daar eerlijk gezegd nooit zo in verdiept, maar deze vragen leven wel bij me, wanneer ik hiermee bezig ben. Wel trek ik direct de conclusie dat een HSP’er dus een voorsprong heeft op de Niet-HSP’er met betrekking tot de hoeveelheid informatie dat niet onderschept wordt door dit natuurlijke filter. Er komt meer informatie binnen in de hersenen, dus is er een intensere verwerking van wat een HSP’er ziet, ruikt, proeft, hoort en voelt. Door de grote hoeveelheid aan voeding voor de hersenen kan hij overprikkeld raken. Neem je onvoldoende tijd voor herstel en rust kan dit negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid.

Overspannenheid, burn-out of een depressie zijn voor een HSP’er geen vreemd gegeven. In plaats van het nemen van voldoende rust heeft een HSP’er vaak ongemerkt ‘quick fixes’ weten te implementeren om met deze gevoeligheid om te gaan. Je hebt bijvoorbeeld geleerd je flexibel op te stellen en je veert mee om situaties die je energie kosten te voorkomen. Het hebben van een groot aanpassingsvermogen heeft zeker voordelen, maar heeft ook zijn nadelen: Je bent er namelijk een kei in om confrontaties uit de weg te gaan. ‘Ja en Amen’, daar lijk je het mee te redden, maar op de lange termijn breekt het je op. Je hebt dan geen oog meer voor je eigen grenzen, je gaat er namelijk continu overheen, omdat je je schikt naar anderen.

Op den duur weet je niet meer wie je bent, je hebt geen eigen mening meer, want wat een ander wil is goed genoeg voor jou. Het lijkt eenvoudig om het anderen altijd naar de zin te maken, maar hierin speel je iedere keer een andere rol in jouw eigen toneelstuk. Hoe vermoeiend is dat? Je durft niet aan jezelf te denken, want dat is toch egoïstisch? Misschien is dit in het verleden zelfs eens tegen je gezegd als je voor jezelf opkwam en ben je toen gaan geloven dat je egoïstisch bezig was. Met als gevolg dat je voor jezelf een wildvreemde bent geworden, die ver verwijderd is van zijn eigen gevoel. Je bent iemand geworden die een grote muur om zijn eigen hart heeft gebouwd en ben je wellicht zelfs die boze persoonlijkheid geworden waar je als kind zo bang voor was.

En dat maakt dat een hooggevoelige persoon, die van nature zo’n rijke belevingswereld heeft, zich daar volledig voor heeft afgesloten. Puur uit zelfbescherming. Volledig onbewust. Het is een overlevingsstrategie geweest. En op enig moment ga je dit herkennen en erkennen. Hier begint het proces van ontwaken voor jou.

Is dat voor een Niet-HSP’er dan wezenlijk anders? Is het hebben van een rijke belevingswereld voor behouden aan een hoogsensitief persoon? Bestaat dit ‘natuurlijke filter’ eigenlijk wel echt? Is daar onderzoek naar gedaan? Geen idee. Het maakt uiteindelijk niets uit. We zijn allemaal mensen, HSP of niet of welk label dan ook. Een label is slechts een label. Om iets begrijpelijk te kunnen maken en er in deze grote-mensen-wereld over te kunnen praten/te discussiëren/het langs een meetlat te leggen, is zo’n label soms handig. Zolang het voor de ratio maar duidelijk is.

En bij spiritueel ontwaken gaat het er in mijn ogen om, om hier doorheen te prikken, om door de regels en protocollen heen te lezen en om buiten de lijntjes te durven kleuren. Om de gevestigde normen en waarden ter discussie te stellen. Om je weer open te stellen voor jezelf en om alle waarheden die er in deze wereld zijn, langs je eigen waarheid te leggen. En om dit te kunnen, mag je eerst ontdekken wat je eigen waarheid is.

Hoe ontdek je dit? Door diep, diep, diep te gaan voelen in jezelf. Ervoor open te staan om jezelf te leren kennen, je eigen visie te ontwikkelen, continu innerlijk werk te verrichten en trainingen/cursussen te volgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Want ondanks dat je alle antwoorden in jezelf vindt, heb je anderen als spiegel nodig die je blinde vlekken blootleggen. Als dit goed voelt voor jou, ben ik graag die spiegel voor je.

Mijn naam is de Sander de Zwart en binnen de Universal Academy ben ik de deskundige op het gebied van HSP.  Binnen mijn bedrijf HSP Man help ik hooggevoelige mannen en hooggevoelige ondernemers bij het ontdekken van hun ware potentieel. Dit gaat veel verder dan het werken aan mindset en het leren van quick fixes. Het gaat om de totale verbinding met je innerlijk wezen: je hart. Hiervoor zullen eerst onverwerkte en weggestopte emoties op diep niveau hersteld mogen worden. Door mijn verdiepende, soms confronterende vraagstelling kom ik snel tot de kern. Daarnaast leiden o.a. mijn (geleide)meditaties en energetische healing tot direct resultaat.

Een reactie plaatsen