Voorbij het ego is er wezenlijk contact

Voorbij het ego is er wezenlijk contact.

Wanneer je het spel dat het ego met je speelt begrijpt, is er geen behoefte aan erkenning.

Het ego heeft erkenning nodig omdat deze zich hecht, in welke mate dan ook, aan materie. Hij zoekt bevestiging in en van zijn omgeving. Dit kan plaatsvinden door de aanschaf van producten alsook de zoektocht naar erkenning die prestatiegericht is, bijvoorbeeld binnen (top)sport, werk, (liefdes)relatie of in andere (soortgelijke) situaties.

Je dient te beschikken over een kritisch zelf analyserend vermogen om je ego stap voor stap te begrijpen alvorens deze te regisseren en naar de achtergrond te laten verdwijnen.

Zodra men het spel van het ego begrijpt en regisseert, ontstaat er een bijzondere situatie. Je bent namelijk opgevoed en gevormd om het ego op volle toeren te laten draaien. Dit is niet per definitie negatief en geldt als een gegeven in de Westerse wereld. Je bent opgevoed en gevormd om onderdeel uit te maken van een financieel economisch systeem. In dit systeem heb je te maken met een afrekencultuur dat gericht is op het leveren van een prestatie (en het zoeken naar erkenning).

Zonder het ego is het huidige Westerse financieel economische systeem machteloos omdat het levend wordt gehouden met op bezit gerichte kennis. Het is een systeem voor het ego dat weinig tot niets bijdraagt aan saamhorigheid tussen mensen onderling en de balans tussen mens, dier en natuur. Het tegenovergestelde is juist van toepassing. We raken verder afgescheiden.

Ieder mens heeft van nature behoefte aan wezenlijk contact. Dit contact gaat voorbij het ego. De rode draad in wezenlijk contact is dat er geen oordelen in de manier van communiceren is. Hierdoor is de weg open om op niet oordelende manier vrij met elkaar te communiceren. Je hoeft het uiteraard niet altijd met elkaar eens te zijn. Informatie van elkaar ontvangen zonder oordelen is noodzakelijk.

De eerste stap om je ego af te bouwen is om op je eigen (spreek)taal te letten. In hoeverre is deze oordelend over jezelf en over anderen?

Wanneer je in staat bent om zonder oordelen te communiceren, merk je al snel dat je gesprekken met anderen veranderen. Er ontstaat wezenlijk contact waardoor het steeds lastiger voor je is om een inhoudsloos kletspraatje te hebben.

Via wezenlijk contact volgt er automatisch meer behoefte aan oprechte kennis en feitelijke informatie. Het leert je jouw waarheid te vormen door verschillende informatiestromen tegen elkaar af te wegen. Dit heeft tot gevolg dat er flink wat overtuigingen wegvallen.

De weg naar wezenlijk contact is de weg voorbij het ego.

Een reactie plaatsen