Zeggenschap over de Ziel

Zeggenschap over de Ziel.

De Ziel staat synoniem voor het natuurlijke bewustzijn van de mens.

Het overgrote deel van de mensheid heeft geen zeggenschap (meer) over zijn Ziel. De afstand tot het natuurlijke bewustzijn is dermate groot dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wat natuurlijk en wat tegennatuurlijk is. Dit zorgt ervoor dat het leven overheerst wordt door betekenisloze bezigheden.

Dit komt omdat we de ultieme creatie van de Geest, onze scheppende kracht dat verbonden is met al het (natuurlijke) leven, zijn kwijtgeraakt. De valse (plaag)Geest overheerst en zolang men dit niet inziet, is het onmogelijk om het (Goddelijke)plan zoals het is bedoeld uit te voeren. Hiervoor heb je namelijk zeggenschap over de Ziel nodig.

Het waarneembare lichaam, het fysieke, is de drager van de Ziel. Je lichaam is het sterfelijke instrument van het fysieke bestaan. Het is onmogelijk om zeggenschap over de Ziel te krijgen door je alleen te focussen op je waarneembare lichaam, hetgeen veel mensen doen.

De uiterlijke expressie dient in harmonie te zijn met de innerlijke essentie om het natuurlijke bewustzijn te herstellen en zeggenschap over de Ziel te krijgen en vast te houden. Het ego, oftewel de dualiteit, dient hierbij als inspirator.

De ultieme (natuurlijke) balans vind je door kennis tot je te nemen waardoor inzicht ontstaat. Opr(echt) inzicht kan pas ontstaan wanneer er geen oordeel op zit. In sommige gevallen is het een vorm van onwetendheid dat het probleem vormt. Echter in veel gevallen is het de illusie van kennis die overheerst en dat vormt een veel groter probleem. Je bent in deze situatie namelijk overtuigd van het feit dat de kennis die je hebt de werkelijkheid is, terwijl deze gebaseerd blijkt te zijn op illusie. Zo zal het een lastige opgave zijn om zeggenschap over je Ziel te krijgen.

Er is maar één mogelijkheid om zeggenschap over de Ziel (terug) te krijgen en dat is door afstand te doen van je ego, de valse plaaggeest. Dit is een proces van bewustwording, ook wel ‘Pad van verlichting’ genoemd, waarbij je ego stukje bij beetje afsterft. Zo komt je ware kern steeds meer binnen je bereik.

Met zeggenschap over de Ziel heb je toegang tot scheppende kracht(en).

Plaats een reactie

Item added to cart.
0 items - 0.00